Byggande Arkitekter

Föreningen Byggande Arkitekter består av ett trettiotal arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen. Att vara byggande arkitekt innebär att förena arkitektur och det byggdas kvalitet. Vår drivkraft kommer ur viljan att ta en mer aktiv roll i ett bättre samhällsbyggande och en strävan att tydligt etablera arkitektur som ett väsentligt kvalitetsbegrepp i det svenska bostadsbyggandet.

Vår övertygelse är att Sverige behöver ett bostadsbyggande utanför de stora byggbolagens industrialiserade och alltmer standardiserade processer. För en god stadsutveckling behövs många fler, och mindre, aktörer som bygger bostäder och som bidrar till större variation och ökad mångfald. Därför är vi aktiva medlemmar inom föreningen och har som byggande arkitekter exempelvis färdigställt projekten Trosa, Östra Tomtaklint och Kv. Kattugglan.

Byggande Arkitekter bildades 2015 tack vare bland annat initiativtagaren Staffan Carenholm, tidigare förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter. Du kan läsa mer om föreningen hos Byggande Arkitekter.