BIM-projektering

Våra projekt utvecklas i tredimensionella modeller, från tidiga skisser till färdig bygghandling.

Arbetet med BIM-modellering, Building Information Modeling, är ett essentiellt verktyg för att synkronisera parallella processer i varje projekt inom samma modell. Att ha centraliserad information i modellen kan leda till en mer effektiv process vid produktion och ger oss också möjlighet att leverera modeller för mängdning och kalkyl. Arbetets system och lagerhantering kan enklare samordnas med övriga konsulter.

Vår BIM-grupp arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbetssätt för att vi ska fortsätta stärkas inom 3D-projektering och informationshantering i våra modeller. Vår samlade erfarenhet av komplexa BIM-modeller förankras inom kontoret för att sprida kunskap och utöka vår förståelse för vilken information som är relevant i vilket läge.

Processen

Den svenska traditionen av projektering enligt Bygghandlingar 90 är fortfarande stark, men allt fler önskar gå mot ett mer digitaliserat arbetssätt där merparten av informationen kan hämtas direkt ur modellen. Det ger större kontroll och precision i projekteringen och minskar risk för onödiga fel i produktion, men ställer också större krav på granskning. Därför fokuserar vi på BIM-gruppen att ta fram tydliga rutiner för egenkontroll av våra modeller.