Hållbarhet

För oss på Larsson Arkitekter är hållbarhet en nödvändighet i vårt arbete för att inte äventyra framtida generationers möjligheter till en bra tillvaro på vår planet.

Vår syn på hållbarhet är i praktiken översatt till tre fokusområden: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Inom dessa ryms beståndsdelar som material, energi och kretslopp, jämställdhet och delaktighet, ekonomi och resurseffektivitet.

Vi arbetar med visionen att ett aktivt hållbarhetstänk ska genomsyra hela verksamheten, från minsta kaffekopp i fikarummet till våra färdiga bostäder. Det gör vi genom vår hållbarhetspolicy, tydliga handlingsplaner, ständig kompetensutveckling och medvetna val.

Som arkitekter har vi ett ansvar att alltid ligga steget före för att kunna erbjuda våra kunder och partners bästa tänkbara lösningar för att bygga hållbart. Vårt mål är att genom god planering och hållbara val av material skapa kvalitativ arkitektur som håller under hela sin livstid. Vi vill bidra med värdeskapande byggnader som inte måste rivas när behovet förändras och som alltid främjar jämlikhet och social mångfald.

Vårt arbete

På kontoret arbetar vår hållbarhetsgrupp specifikt med dessa frågor för att vi ska utvecklas i våra uppdrag och inom vår egen verksamhet. Gruppen fokuserar på implementering av hållbara lösningar i varje projekt och förmedlar relevanta nyheter inom hållbart byggande: lagkrav, certifieringar, innovationer och idéströmningar för att stärka kompetensen hos hela kontoret.

Hållbarhetsutvecklingen inom vår bransch går fort och vår kompetens fylls på med varje projekt vi tar oss an. Vi är certifierade Svanensamordnare och har erfarenhet av projektering av Svanenmärkta hus. Vi har också stor samlad kunskap kring Miljöbyggnad och har flera färdigställda projekt som är projekterade inom Miljöbyggnad Silver. Vi bistår gärna med expertis inom träbyggnation, tillgänglighet, klimatanpassade materialval och dagsljusberäkningar.