Historik BLP

Ewert Bosta (1927–2005) och dansken Jörgen Petersen (1923–1974) vann första pris i tävlingen om ett nytt lasarett i Skene i Västergötland, och öppnade år 1957 eget kontor. B. och P. ritade under de följande tio åren sjukhus och sjukhem, uppdragen växte och när de stod inför en ny generalplan för Köpings lasarett 1966 insåg de behovet av ytterligare en kompanjon.

L, det vill säga S-O Larsson, född 1934, värvades från Tengboms. Rumsfunktionsprogram introducerades och typiseringar av rum genomfördes för att effektivt kunna kvalitetssäkra stora uppdrag som Västra Sjukhuset i Västerås.

Investeringarna inom sjukhussektorn kom att minskas radikalt och behovet av en bredare kundkrets blev allt mer uppenbart.

Nya idéer

När ädelreformen trädde ikraft var kontoret tidigt ute med att presentera nya idéer om hur omsorgsboende för äldre kunde gestaltas. Inspirationen kom från danska Plejehem.

Det första stödboendet i Sverige såg dagens ljus i Los i Härjedalen 1983. Därefter fick kontoret en rad uppdrag att skapa framtidens äldreboenden.

Kontoret utvecklades och Svärdsjö kyrka, Sofia kyrka och upprustningen av Cedergrenska är exempel på större restaureringsarbeten som genomförts genom åren. Församlingshemmet vid Jakobs kyrka i Stockholm och Farsta Industriområde är andra exempel på nya typer av uppdrag.

Stocksundstorp

BLP vann tävlingen om ett nytt stort och unikt bostadsområde i Stocksundstorp 1982. Evangeliska brödraförsamlingen var beställare.

Med devisen Friheten, Ansvaret, Tryggheten och en kyrka mitt i byn, skapades ett av landets få moderna integrerade bostadsområden för människans alla åldrar.