Hyresgästanpassningar

Vi arbetar löpande med olika fastighetsägare för att anpassa lokaler till potentiella och befintliga hyresgäster.

I många fall arbetar vi tillsammans med fastighetsägaren och tar fram material för vakanta lokaler till nya intressenter. Vi arbetar med ambitionen att kommunicera lokalens värde för en potentiell hyresgäst genom att skapa en attraktiv lösning för just deras behov. Tack vare långa samarbeten kan vi också på sikt skapa ett samstämt underlag över fastighetsägarens lokaler som även stärker deras profil.

Behovet att omvandla lokalen efter nya förutsättningar kan också uppstå hos en befintlig hyresgäst, vars behov förändras. Genom att lära känna och skapa en förståelse för verksamheten försöker vi på bästa sätt föreslå hur lokalerna kan anpassas.

För oss handlar varje hyresgästanpassning om att vara lyhörd för uttalade och outtalade behov. Att hitta nya hyresgäster innebär ofta att skapa förtroende på kort tid och vi lägger därför stor vikt vid att leverera kvalitativt arbete på ett effektivt sätt. Med vår metod strävar vi efter att säkerställa en smidig process och skapa goda beslutsunderlag för alla aktörer.

 

3D-bilder och renderingar

Som komplement till vårt ritningsunderlag tar vi fram vi interiörperspektiv som framhäver lokalens utformning och materialitet. I rum med rymd och komplexitet kan dessa bidra till ökad förståelse och underlätta för beslutsfattare.

Inredning

Vi arbetar gärna tillsammans med hyresgästen för att uppnå lokalens fulla potential ur ett interiört perspektiv. Denna process utgår ofta från en mer konceptuell utredning med målet att interiört förankra hyresgästens varumärke och samtidigt knyta ihop verksamhetens funktioner och behov.