Trosa

Plats: Trosa
År: Inflyttat 2017
Beställare: Larsson Arkitekter och FB Bostad
Omfattning: 20 lägenheter

Larsson Arkitekter har varit med och bildat föreningen Byggande Arkitekter. Den består av arkitektföretag som genom att ta en byggherreroll påbörjar och genomför projekt med full kontroll över byggprocessen. Självständigt eller i samarbete med andra kan arkitekternas roll på detta vis stärkas, då mer ansvar tillfaller arkitekten.

Ur ett större perspektiv frångår man bostadsbyggarnas alltmer industrialiserade och standardiserade processer för ett mer omväxlande och kvalitetsorienterat byggande. I kraft av byggherrar har vi tillsammans med FB Bostad uppfört fem bostadshus i den expansiva och populära kommunen Trosa. Vår vision var att med lyhördhet för människors behov skapa trivsamma hus med väl genomtänkta planlösningar.

Villaomgivningarna blir plats för fem tvåvåningshus á fyra lägenheter, i storlekarna 71 kvm och 82 kvm.

Mål

Vårt mål var att skapa bostäder med låg energiförbrukning, hög kvalité och tilltalande design. Bostäderna håller en god standard med stora balkonger och uteplatser.

Här bor man med närhet till skola, dagis och matbutik. Kommunikationerna är goda med cykelavstånd till centrum.

Team: Jerker Larsson, Lis Kjær, Patrick Enhörning