Östra Tomtaklint

Plats: Trosa
År: 2017 – pågående
Beställare: Larsson Arkitekter och FB Bostad
Omfattning: 150–160 lägenheter

Larsson Arkitekter har tillsammans med FB Bostad och Urban Minds tagit fram det vinnande förslaget för markanvisningstävlingen Östra Tomtaklint i Trosa.

Detaljplanen av det vinnande förslaget bygger på en analys av Trosas förutsättningar när det gäller bebyggelsestruktur, trafiksituation, kopplingar mellan stadsdelar och vilka möjligheter till rekreation som finns.

Den föreslagna bebyggelsen består av lamellhus, radhus och punkthus som tillsammans ger 150–160 nya bostäder.

 

 

Mål

Material och uttryck är inspirerat av den befintliga bebyggelsen i Trosa och fokus ligger framför allt på träfasader, burspråk och snickarglädje som tolkas i en modern tappning.

Målet är att skapa en livsmiljö där människor vill vara, uppleva och bo, och samtidigt koppla samman Trosas fina småstad med landsbygdens jordbrukslandskap.

Platsen

Området är indelat i fyra kvarter med tydliga privata gårdar samtidigt som flera offentliga rum ger plats för möten och olika aktiviteter.

Punkthusen har en offentlig framsida vänd mot övrig bebyggelse samt ett lokalt torg och skogen rinner ned mellan dess volymer.

Ett finmaskigt nät skapar och förstärker befintliga kopplingar mellan omkringliggande områden och ger förutsättningar för levande stadsliv.

Team: Jerker Larsson, Lis Kjær, Patrick Enhörning,
Louise Karlsson, Pontus Ljungberg, Nina Falk Danauskis