Kv Kattugglan

Plats: Nyköping
År: 2015 – 2023
Beställare: Larsson Arkitekter/Bygg-Fast/Riksbyggen
Omfattning: 138 hyresrätter

Kvarteret Kattugglan är en del i vårt arbete inom ramen för Byggande Arkitekter. Det innebär att vi, genom projektets olika skeden och i egenskap av byggherrar och arkitekter, kommer vara delaktiga i byggprocessen – från ax till limpa.

Sommaren 2015 fick vi, tillsammans med Bygg-Fast, en direktanvisning av Nyköpings kommun i den nordöstra delen av Marieberg, ca två km utanför Nyköping.

Tillsammans har vi utvecklat området och sökt bygglov. Kvarteret Kattugglan ägs och förvaltas av Riksbyggen och består av tre flerbostadshus med totalt 138 lägenheter.

 

Målsättning

Målsättningen har varit att förverkliga ett attraktivt, miljömedvetet och hållbart bostadsområde som med sin variation medverkar till ett blandat, välkomnande och integrerande område.

Samtidigt ges möjligheten för boende i anslutande bostadsområden att flytta in och göra bostadskarriär i det nya kvarteret.

På så sätt främjar området en social flexibilitet och rörlighet även på en större skala, i förhållande till de boende i närliggande områden.

Miljöklassade lägenheter

Husen är projekterade för ett lågt energibehov och ska uppfylla Miljöbyggnad nivå silver. Detta svarar för kommunens önskan och vision om en grön omställning i regionen, samtidigt som det uppfyller vår målsättning att arbeta miljövänligt och med hänsyn till hållbarhetsfrågor.

På så sätt blir Kvarteret Kattugglan ett spännande och utmanande projekt ur många aspekter, arkitektoniska, sociala som miljömässiga.

Team: Lis Kjær, Jerker Larsson, Martin Meyer, Filippa Stålhane, Héctor Lindström, Karin Pallarp,
Gustav Knochenhauer, Josefin Nord