Välkommen!

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva arkitekttjänster från styrelserum till byggarbetsplats. En av våra styrkor är tidiga skeden – att vara lyhörda och förstå våra kunders behov och hitta uppskattade lösningar. Våra övergripande ledord är långsiktighet och helhetssyn. Vårt yttersta mål är att med god arkitektur bidra till höjd livskvalitet för både hyresgäster och fastighetsägare.

Kort om oss

Larsson Arkitekter (tidigare BLP arkitekter) grundades 1957 och har över 2000 genomförda projekt. Vi är runt tjugo medarbetare med en blandning av unga och äldre. Kontoret vill stimulera till en kreativ arbetsmiljö där lång och gedigen yrkeserfarenhet möter nya friska idéer i ett prestigelöst samarbete.


Hasselbacken

I samverkan med NCC och Tyresö bostäder ritar vi 200 lägenheter strax söder om Bollmoravägen i Tyresö. Den planerade bebyggelsen är uppdelad i två kvarter, bestående av sex huskroppar. De båda kvarteren har genomgående entréer från gata till gård, vilket skapar en genomsläpplighet och närhet till de gröna gårdarna som omger kvarteren. Ett sammanhållet formspråk ger kvarteret en tydlig identitet. Husen ska uppföras med tegelsocklar och putsade fasader i färger som skiftar likt årstiderna och separerar det östra kvarteret från det västra – med dova, gröna färger i väst och röda, mustiga färger i öst. Bebyggelsen har en nära förbindelse till naturen, samtidigt som den utgör en stadsmässig förlängning av Tyresö centrum västerut. Det finns även möjlighet att i vissa delar av bostadsområdet etablera handel och kontorsverksamhet.