Hasselbacken

Plats: Tyresö
År: 2016 – 2018
Beställare: NCC och Tyresö Bostäder
Omfattning: 199+3 lokaler

I samverkan med NCC och Tyresö bostäder ritar vi 200 lägenheter strax söder om Bollmoravägen i Tyresö. Den planerade bebyggelsen är uppdelad i två kvarter, bestående av sex huskroppar. De båda kvarteren har genomgående entréer från gata till gård, vilket skapar en genomsläpplighet och närhet till de gröna gårdarna som omger kvarteren. Ett sammanhållet formspråk ger kvarteret en tydlig identitet. Husen ska uppföras med tegelsocklar och putsade fasader i färger som skiftar likt årstiderna och separerar det östra kvarteret från det västra – med dova, gröna färger i väst och röda, mustiga färger i öst. Bebyggelsen har en nära förbindelse till naturen, samtidigt som den utgör en stadsmässig förlängning av Tyresö centrum västerut. Det finns även möjlighet att i vissa delar av bostadsområdet etablera handel och kontorsverksamhet.

Team: Lis Kjær, Lotta Quiroga, Gustav Knochenhauer, Ann Djupa, Joakim Rudgård, Mimmi Gustafsson, Erik Nilsson