Wij-området

Plats: Hölö, Södertälje
År: 2016
Beställare: FB Bostad
Omfattning: 144 bostäder

I det sörmländska landskapet nordost om det anrika Hölö i Södertälje kommun, ligger Wij-området.

Naturnära men med goda förbindelser är Wij-området en attraktiv plats att bo på.

Av den anledningen utlyste Södertälje kommun en markanvisningstävling – och det var genom den som vårt bidrag kom att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.

Vision

Vi ville förmedla visionen av ett grönskande, varierat och inkluderande område. Komposter, odlingsbäddar och kryddträdgårdar blir platser för samvaro och gemenskap i grannskapet. Ett ekologiskt och miljömässigt nytänkande kombineras på så vis med tankar om ett solidariskt och integrerat område.

Livet mellan husen är ett centralt begrepp i vår vision. Det är viktigt med en trivsam yttre miljö där omsorg läggs på planering och utförande när det gäller växtlighet, gångstråk, trädplanteringar, belysning och markbehandling.

Variation och mångfald

Att skapa variation och mångfald i området var också en del av vår vision. Genom att tillåta olika upplåtelseformer och byggnadstyper skapas förutsättningar för människor med olika bakgrunder att flytta in i området.

Upplåtelseformerna kan vara äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. Byggnadstyperna kan vara: småhus, radhus, kedjehus, lägenhetshus eller punkthus.

Till höger finns ett förtydligande diagram över hur de olika boendeformerna fördelades i området.

Team: Lis Kjaer, Jerker Larsson, Patrick Enhörning, Elsa Wohlfahrt