Västra Roslags-Näsby

Plats: Täby
År: 2014
Beställare: Besqab
Omfattning: ca 100 lägenheter

Täby Kommun bjöd under våren 2014 in exploatörer till en öppen markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby. Vi fick förtroendet att tävla på uppdrag av Besqab. Vi ritade på en byggnad mitt emot det gamla kommunhuset och en annan vid Roslagsbanan.

Byggnaden nära kommunhuset har lokaler i entréplanet mot torget och i övrigt 30 bostadsrättslägenheter i storleken två till fem rum och kök. Den sju våningar höga delen av huset som vetter mot det intima mindre torget med trädplantering ges en fasadgestaltning med inslag av tegel. Trapphusen har fönster mot gatan och har en fasad av skivmaterial med wirar för klängväxter, ett motiv som går igen på balkongerna.

Podhuset

Området är långsmalt och öst-väst vänt med östfasaden närmast Roslagsbanan, vilket föreföll vara en lämplig plats för ett hus med smålägenheter.

Inspiration kom från Kisho Kurokawa’s Nakagin capsule hotel i Tokyo, där man bor i små “pods” staplade på varandra. Huset består av 72 lägenheter från pods på 33 m² till två etagelägenheter, den största på 99 m².

Fasader

Från tåget uppfattas huset som ett flertal byggnader på rad. Genom variation i våningshöjd och fasadmaterial uttrycker fasaden mångfald.

Vissa delar har inslag av trä, några av betong med matrisgjutet mönster och andra är målade. På det framskjutande mittpartiet mot öster föreställer vi oss en fasad med växtlighet. Sockelvåningen artikuleras med avvikande material, t.ex tegel.

Team: Lis Kjær, Martin Meyer, Anders Stenholm