Sturegatan 15

Plats: Östermalm, Stockholm
År: 2014
Beställare: Ferax-AKSP
Omfattning: 5 500 kvm LOA

År 2014-2015 var Larsson Arkitekter ansvariga för en fullständig renovering av kontorsbyggnaden Lönnen 24, på Sturegatan 15. Hyresgästerna, fackförbundet ST och Officersförbundet efterfrågade en mer effektiv, flexibel och modern planlösning.

På basis av hyresgästernas önskemål och en programutredning upprättad av FERAX, blåstes byggnaden ut till stomrent skick. Installationer byttes ut och ytskikt på golv och väggar revs bort.

Lokalerna effektiviserades och kontorsytorna koncentrerades så pass, att byggnadens sjätte och högsta plan blev fritt för ytterligare hyresgäster att flytta in på.

 

 

 

Byggnaden har anor från 1960-talet och ritades ursprungligen av Jaenecke&Samuelsson. Den har fasader i eloxerad lättmetall och en entré i genomgående marmor. En målsättning under renoveringen var att främja byggnadens ursprungliga kvalitéer och materialval, samtidigt som vi moderniserade, förnyade och öppnade upp. Efter en renovering under 80-talet, var byggnadens kontorslokaler utformade som träpanelsbeklädda dubbelkorridorsystem med heltäckande plastmattor.

Det skapade en sluten, tung och mörk miljö. Det fanns även rester av asbest i väggarna efter en ofullständig sanering.

Med renoveringen ville man effektivisera, koncentrera och minska kontorsytorna. Då hyresgästerna efterfrågade mer nätverkande och integration i lokalerna bröt vi upp raderna av slutna kontorsrum och skapade ytor för öppna kontorslandskap.

Team: Jerker Larsson, Lotta Quiroga, Martin Meyer, Patrick Enhörning