Steninge Slottsby, Tun 2

Plats: Steninge
År: 2017-2019
Beställare: Planstaden
Omfattning: 72 st lägenheter

Under hösten 2017 fick Larsson Arkitekter uppdraget av fastighetsbolaget Bovara att rita ett flerbostadshus i Steninge Slottsby. Denna nya exploatering ligger i ett kulturområde strax söder om Sigtuna. Markerna har tidigare tillhört Steninge slott, vars byggherre var greve Karl Gyllenstierna. Arkitekten Nicodemus Tessin ritade slottet under slutet av 1600-talet.

Ett väl genomarbetat och ambitiöst gestaltningsprogram för området har tagits fram på uppdrag av fastighetsägaren Gelba. Målet med det nya bostadsområdet är att det skall utstråla den kvalitet och omsorg om byggnader och närmiljö som kännetecknade 1920-talets svenska trädgårdsstäder.

Utmaningen för oss var att maximalt utnyttja en av områdets finaste tomter i det som kallas Tun 2. Detta inom ramen för områdets detaljplan och i linje med det hårt styrande gestaltningsprogrammet. Uppgiften var att lösa en väl avvägd mix av lägenhetsstorlekar med bostadsrättens upplåtelseform. Byggnadsvolymen fick enligt detaljplanen innehålla maximalt två våningsplan och exploateringstalet fick inte överstiga 0,5 (byggnadsarea/fastighetsarea). Parkeringstalet är 0,8 enligt detaljplanen och lösningen för att få plats med önskat antal parkeringsplatser var att byggnaden och gårdarna vilar på ett underliggande garageplan.

 

Gestaltningsidé

Byggnadsvolymen består av utskjutande byggnadskroppar som vänder sig mot sydväst. Placeringen skapar ljusa lägenheter med fönster i olika väderstreck med utsikt mot orörd natur. Byggnadsformen bildar två gemensamma gårdar med uteplatser, odlingslotter och ett växthus för gemensamma aktiviteter. Fasadernas gestaltning har inspirerats av de engelska radhusen i Äppelviken, Bromma. Fasaderna är putsade och avfärgade med olika nyanser av jordpigment och huskroppen vilar på en naturstensockel. Vindens takkupor ger ett varierat taklandskap.

Vi fick bygglov under försommaren 2018. I slutet av året återkom beställaren och önskade att vi ritade om projektet till hyresrätter. Bostadsrättsmarknaden hade bromsat in kraftigt på grund av finansinspektionens lånetak och skärpta amorteringskrav. Målet var att rita fler och mindre lägenheter inom samma volymer och med bibehållen gestaltning. Efter ett kvalificerat pusslande lyckades vi öka antalet bostäder från 47 till 72 st. Garaget storlek dimensionerade det maximala antalet lägenheter. En ny bygglovsansökan lämnades in i juni 2019.

 

Team: Jerker Larsson, Katalin Reviczky, Josefine Prescott, Patrick Enhörning, Héctor Lindström, Josephine Lillkung.

Trädgårdsarkitekt. Izabela Knochenhauer, izahusoträdgård.

BTA: ca 6900 kvm
BTA Garage:  ca 2300 kvm
BOA: ca 3500 kvm
72 st lägenheter
Lägenheter om 1— 3 RoK