Solgården

Plats: Sköndal
År: 2006
Beställare: Stiftelsen Stora Sköndal
Omfattning: 4 770 kvm, 40 lägenheter

 

Stiftelsen Stora Sköndal är en non-profit organisation som på kristen grund har bedrivit äldreomsorg sedan början av 1900-talet.

Vårt kontor har tjänat som Stiftelsens arkitekt sedan 70-talets mitt, vilket vi är mycket stolta över.Stiftelsen byggde ett omsorgsboende för dementa 1993 kallat GEFÅ eller senare Björkhagen.

Ladda ner pdf

Atriegårdar

Vi ritade denna enplansbyggnad orienterad kring två atrier. Den dementes möjlighet att vandra runt en ljusgård skänkte en särskild och uppskattad kvalitet. Denna tanke låg till grund för uppförande av Solgården – en byggnad för särskilt boende för äldre med 42 lägenheter.

Solgården uppfördes på grunden av en tidigare byggnad och stod klar 2006. Lägenheterna har likt Björkhagen orienterats kring två öppna atriegårdar.

Byggnaden innehåller även gemensamma aktivitetslokaler med tillgång till en större öppen gård.

Team: Jerker Larsson, Pia Sedendahl Åström,
Alexandra Hügly, Anki Sankell