Rörstrands Slottscafé

Plats: Birkastan, Stockholm
År: 1999–2000
Beställare: Filadelfiaförsamlingen Stockholm
Omfattning: 128 kvm LOA

Rörstrands slott i Vasastaden i Stockholm uppfördes 1635 av den inflytelserike adelsmannen Mårten Rosenstierna (Wewitzer).

På slottets marker tillverkades Rörstrands Porslin från 1726–1926. Sedan 1926 ägs slottet av Europas största pingstförsamling; Filadelfia. 1926–1930 byggdes slottet till med en kyrka efter ritningar av arkitekt Birger Jonsson.

 

Ett café i kulturhistoriskt känslig miljö

BLP fick år 1999 uppdraget att skapa ett slottscafé. Det resulterade i en om- och tillbyggnad av Rörstrands slott.

Det var en stor utmaning att hitta lösningar med moderna krav i slottets källare med dess tjocka murar, nivåskillnader och valv. Dessutom var det en känslig stadsbyggnadsuppgift i synligt läge i staden. Det nya caféet i glas fungerar idag som ny träffpunkt och kyrktorg för Filadelfiaförsamlingen och allmänheten.

Målet med nya caféet skulle länka samman Filadelfiakyrkan med den gamla slottsbyggnaden och skapa en ny mötesplats.

Med en glasbyggnad och ett vågformat tak ville vi skapa en kontrast och signalera öppenhet. Det var en stor utmaning att tillgodose kraven på tillgängligheten och moderna installationer i det gamla slottets murade källarvalv.

Team: Elis Kungs, Peter Lundgren, Karin Gunnarsson, Anki Sankell