Nils Lövgrens väg

Plats: Stora Sköndal, Stockholm
År: 2004
Beställare: Stiftelsen Stora Sköndal
Omfattning: 4 500 kvm, 6 byggnader, 48 lgh

Stiftelse Stora Sköndal hade under en längre tid haft planer på att bygga nya hyresbostäder. Lägenheterna skulle kunna rymma barnfamiljer så väl som pensionärer. Siktet var långsiktigt ägande och förvaltning.
Larsson Arkitekter fick uppdraget att finna lämpliga förslag på utvalda platser. Lösningen blev att förtäta längs Nils Lövgrens väg.

Området är ett uppvuxet parklandskap med praktfulla lövträd och insprängda småhus. Valda delar av vägen gjordes om till allé med gångstråk och parkering på båda sidor för att betona dess betydelse som huvudgata och förstärka känslan av trädgårdsstad. Fyra huskroppar placerades längs vägens norra sida och två huskroppar tvärställdes för att släppa igenom södersolen till allén. Utgångspunkten vid gestaltningen var att värna områdets karaktär och att de nya husen skulle smälta in i det formspråk som kännetecknar området.

Lägenheterna

Målsättningen var att skapa effektiva lägenheter med minimerade ytor utan att äventyra funktion, tillgänglighet och kvalitet. De sex trevåningsbyggnaderna har liknande planlösningar.

Tung stomme och material av hög kvalitet valdes. Lackad ek i fasadläge skyddades under balkonger eller tak. Samtliga lägenheter har en generös balkong eller uteplats. Fönstrens bröstningen är låg. Ljusaxlar och möjlighet till ringdans eftersträvades.

Team: Jerker Larsson, Pia Sedendahl Åström, Alexandra Hügly, Martin Wiese, Christer Hagen, Ann-Katrin Sankell