Malmbryggshagen / Marieberg

Plats: Nyköping
År: 2016 – 2023
Beställare: Larsson Arkitekter och FB Bostad
Omfattning: ca 100 + 100 bostäder

Under våren 2016 utlyste Nyköpings kommun en markanvisningstävling, där vi tillsammans med FB-bostad utvecklade ett förslag på bostäder i Malmbryggshagen och Marieberg.

Tävlingen resulterade i att vi fick en markanvisning i en del av Malmbryggshagen – ett naturnära, rofyllt och lantligt område men med det händelserika stadslivet i Nyköping, fortfarande nära till hands.

Vår vision för Malmbryggshagen och Marieberg var småskaliga bostadsområden med varierande upplåtelseformer och bostadstyper. Områden som med sin blandade bebyggelse i enlighet med Nyköping kommuns vision bidrog till mångfald, integration och ökad social sammanhållning i regionen.

Vision

Vi ville även främja idén om trädgårdsstaden. En plats där livet mellan husen med växtlighet, odlingar, parkstråk och rekreationsytor bidrog till samvaro, sammanhållning och integration i grannskapet.

I Marieberg presenterade vi en vision om att bevara kommunens växthus på platsen och låta det bli en ny samlingspunkt i området.

Koncept

Vi presenterade ett produktionskoncept, anpassat för de boendes olika förutsättningar, där en och samma husmodul (en för radhus, en för flerbostadshus) kunde varierades med olika fasadmaterial.

I vårt koncept introducerade vi tre huvudsakliga hustyper och stilar:

1) Radhus i tegel – lite mer exklusiva bostadsrätter med sjönära lägen, ett murningshantverk med danska förtecken.

2) Radhus med stående eller liggande träpanel i enkel men stilren och modern design. Ett miljövänligt, hållbart och prisvärt alternativ väl lämpat för barnfamiljer.

3) Flerbostadshus – kan utformas i tegel såväl som i trä beroende på behov.

Team: Lis Kjær, Jerker Larsson, Patrick Enhörning,
Mimmi Gustafsson