Långbro Park

Plats: Långbro Hus 02, Stockholm
År: 1998
Beställare: JM AB
Omfattning: 6100 kvm, 73 lgh

Stora Kvinns var en av flera institutionsbyggnader på Långbro sjukhus nära Fruängen söder om Stockholm. Idag är det ett attraktivt bostadsområde kallat Långbro Park. Det tidstypiska sjukhusområdet bestod av paviljong- och ekonomibyggnader i en vacker parkmiljö. Sinnessjukhuset ritades av arkitekten Gustaf Wickman. Området stod klart 1910 och är idag kulturminnesmärkt. Sjukhusverksamheten lades ner 1997.

År 2001 fick kontoret bland annat uppdraget att omvandla Stora kvinns till bostadsrättslägenheter. Vår utmaning var att med givna förutsättningar skapa attraktiva lägenheter som uppfyller dagens alla krav. Omvandlingen genomfördes i nära samarbete med Stockholms stadsmuseum.

 

En utmaning var att klara moderna energikrav och den termiska komforten med de höga och vackert spröjsade fönstren. Fönstrens "spröjs" var av metall och satt på innerfönstret för att se till att patienterna höll sig inomhus. I samråd med stadsmuseet fick ytterglaset en traditionell spröjsindelning med den spröjseffekt

gallret hade, medan innerfönstret fick isolerande dubbelglas. Med denna lösning tillgodosågs allas intressen och dessutom lyckades JM få ekonomi på åtgärden via ett kraftigt energibidrag från Miljödepartementet.

Team:  S-O Larsson, Jerker Larsson, Bengt Gustafsson, Karin Gunnarsson, Martin Wiese, Anders Alverfeldt, Anna Ulfsdotter