Kvarteret Kronoberg

Plats: Kungsholmen, Stockholm
År: 2001–2005
Beställare: Specialfastigheter  
Omfattning: 30 000 kvm LOA

Kvarteret Kronoberg på Kungsholmen är rikets polishögkvarter. Vi inbjöds 1998 till ett parallellt uppdrag tillsammans med tre andra arkitektkontor. Uppgiften var att lösa kvarterets logistik samt att tillföra en ny kontorsbyggnad i dess mitt.

Vi fick förtroendet att rita kontorshuset Hus G som av säkerhetsskäl projekterades på ett gemensamt projektkontor.

Byggnaden är planerad för ca 700 arbetsplatser med en BTA om ca 30 000 kvm.

 

Ladda ner pdf

Byggnaden är norra Europas första hybridfasad vilket i byggskedet innebär högre kvalitet på bygganden, hög prefabriceringsgrad, mindre väderberoende samt ger möjlighet till tidigare inflyttning. I Förvaltningsskedet innebär detta en byggdjup lik en enkelfasad, effektiv och skyddad solavskärmning, möjlighet till naturlig ventilation samt bra bullerskydd.

Ett krav som ställdes var att det inte skulle sitta någon utvändig solavskärmning. Detta löstes genom en skyddad placering av persienner. Ett annat var att minimera solenergitillskott vilket vi fick till med hjälp av ventilerade mellanglaspersienner. Här fanns även krav på att maximera dagsljusinsläpp och utblick vilket gjorde att vi valde stora fönster med klara glas och breda perforerade persienner. Byggnaden har även god värmebalans med U-värde 1,2 W/m2K.

Målet var att skapa en generell och flexibel kontorsbyggnad för teknikintensiv verksamhet. Kontorsplanen är strikt modulanpassade avseende installationer och byggnadselement.

Även miljömålen var högt ställda. Stor omsorg lades på produkt- och materialval och energitekniska lösningar.

Hus G är ett kommunikativt och socialt nav i kvarteret. Byggnaden är u-formad kring ett ljust atrium. Här finns gemensamma lunchrum på varje våningsplan i bästa läge med generösa balkonger.

Innergården är ritad av trädgårdsarkitekt Nob Takei. Skulpturerna är signerade Gustav och Ulla Kraitz.

Hus G invigdes 2005 och ombyggnaden av hela kvarteret nominerades samma år till Årets Byggen.

Team: S-O Larsson, Jerker Larsson, Arne Iwarsson, Peter Lundgren, Martin Wiese, Alexander Berg, Mikael Lassen,  Pia S Åström, Christer Hagen, Lena Olsmar, Stina Stjärnström, Ann-Katrin Sankell