Kvarteret Kronoberg

Plats: Kungsholmen, Stockholm
År: 2001–2005
Beställare: Specialfastigheter  
Omfattning: 30 000 kvm LOA

Kvarteret Kronoberg på Kungsholmen är rikets polishögkvarter. Vi inbjöds 1998 till ett parallellt uppdrag tillsammans med tre andra arkitektkontor. Uppgiften var att lösa kvarterets logistik samt att tillföra en ny kontorsbyggnad i dess mitt.

Vi fick förtroendet att rita kontorshuset Hus G som av säkerhetsskäl projekterades på ett gemensamt projektkontor.

Byggnaden är planerad för ca 700 arbetsplatser med en BTA om ca 30 000 kvm.

 

Ladda ner pdf

Norra europas första hybridfasad

Byggskedet: hög prefabriceringsgrad, mindre väderberoende, högre kvalitet på byggandet, tidigare inflyttning.

Förvaltningsskedet: byggdjup som enkelfasad, effektiv och skyddad solavskärmning, möjlighet till naturlig ventilation, bra bullerskydd

Krav och lösningar:
Ingen utvändig solavskärmning:
skyddad placering av persienner

Minimera solenergitillskott:
ventilerade mellanglaspersienner

Maximera dagsljusinsläpp:
stora fönster 2,4 x 2 m, klara glas

Maximera utblick:
breda perforerade persienner (80 mm)

God värmebalans: U-värde 1,2 W/m2K

Mål

Målet var att skapa en generell och flexibel kontorsbyggnad för teknikintensiv verksamhet. Kontorsplanen är strikt modulanpassade avseende installationer och byggnadselement.

Även miljömålen var högt ställda. Stor omsorg lades på produkt- och materialval och energitekniska lösningar.

Plan

Hus G är ett kommunikativt och socialt nav i kvarteret. Byggnaden är u-formad kring ett ljust atrium. Här finns gemensamma lunchrum på varje våningsplan i bästa läge med generösa balkonger.

Innergården är ritad av trädgårdsarkitekt Nob Takei. Skulpturerna är signerade Gustav och Ulla Kraitz.

Hus G invigdes 2005 och ombyggnaden av hela kvarteret nominerades samma år till Årets Byggen.

Team: S-O Larsson, Jerker Larsson, Arne Iwarsson, Peter Lundgren, Martin Wiese, Alexander Berg, Mikael Lassen,  Pia S Åström, Christer Hagen, Lena Olsmar, Stina Stjärnström, Ann-Katrin Sankell