Kv. Åkroken

Plats: Nyköping
År: 2014–2017
Beställare: Nyköpingshem
Omfattning: 29 lägenheter + en lokal

Omvandlingen av kvarteret Åkroken i Nyköpings gamla kulturkvarter är ett projekt som kommer att skapa mer parkmark än idag och bättre tillgänglighet till både ett nytt torg och till Åpromenaden.

Torget får ungefär samma mått och placering som det medeltida Rådhustorget och ramas in med träd och belysning. I den västliga delen av kvarteret byggdes under 2014 ett parkeringsgarage i två plan. Ovanpå detta planeras det för bostäder i tre huskroppar och ett fjärde framför garaget mot ån.

Efter ett försök med bostadsrätter och ett beviljat bygglov överläts projektet till Nyköpingshem och vi fick i uppdrag att rita hyresrätter på platsen i överens-
stämmelse med det tidigare bygglovet. Ett nytt bygglov med bara tre hus skickades in under 2016.

Gestaltning och material

Projektet består av 29 hyreslägenheter i storlekarna 2–5 RoK. De största lägenheterna är etagelägenheter med radhuskänsla. Projektet ligger granne med Stadshuset som är ett fint byggnadsverk i slammat tegel.

På båda sidor om tomten finns andra hus med fasad i tegel, så tegel kändes som det naturliga materialet för nybyggnation på platsen. Vi har valt ett hårdbränt och schatterad massivtegel i grå och bruna nyanser. Vi har jobbat med subtila skillnader i teglet för att skapa variation.

I Hus A mot Västra Kvarngatan har sockelvåningen en mörkare fogfärg samt ett litet indrag i förhållande till ovanliggande fasad. Hus A Ska muras i fyrskifts munkförband med springande kopp samt ha slät fog. På överste del av fasaden mot Västra Kvarngatan utförs en fris med utkragande kopp i mönster. Hus B och C är identiska och utförs med tegelfasad i mönstermunk-
förband och med konkav fog.

Team: Lis Kjær, Martin Meyer