Kv. Barnhusväderkvarnen

Plats: Drottninggatan 89, Stockholm
År: 2019-2020
Beställare: Ekonomistyrningsverket
Omfattning: 2600 kvm LOA

År 2019-2020 fick Larsson Arkitekter i uppdrag att hjälpa Ekonomistyrningsverket att uppdatera sina lokaler. En del av myndigheten omlokaliserades samt övergången till aktivitetsbaserat gjorde att de kunde minska sina befintliga lokaler med drygt en tredjedel.

Även 2014 gjorde myndigheten om sina lokaler, övergick då från cellkontor till öppet landskap. Fokus har därför legat på att förvalta de bra delarna ur den renoveringen, men även att lägga till funktioner som saknades för att uppnå bättre arbetssituation ur ett aktivitetsbaserat perspektiv.

Det befintliga konceptet, som var hämtat ut Carl Larssons målningar, förädlades och utvidgades. Planlösningen har ändrats något, golvet har blivit ännu randigare och en stor del av de befintliga möblerna återanvändes.

Team: Lisette Billstein, Hanna Granholm, Vittoria Albertini