Korthållaren

Plats: Vällingby
År: 2013–2015
Beställare: NCC
Omfattning: 48 lägenheter + en lokal

Kvarteret Korthållaren 5 Södra ligger i Vällingby. Projektet påbörjades 2010, när den uppdragsansvarige Lis Kjær var anställd på Sweco. Då vann hon första pris i ett av Svenska Bostäder beställt parallellt uppdrag om ett 17–våningar högt hyreshus på den södra delen av fastigheten Korthållaren 5, vilket var en förtätning inom Svenska Bostäders befintliga bestånd.

Efter vinsten fortsatte projektet som ett detaljplaneuppdrag. Under processens gång blev det klart att det inte var genomförbart med 17 våningar och huset minskade till 13 våningar. Projektet innehåller 48 hyresrätter och en lokal. Larsson Arkitekter har med Lis som uppdragsansvarig genomfört bygghandlings-
projekteringen åt totalentreprenören.

Projektet är nu slutfört och inflyttat.

Planlösning

Kök och vardagsrum ligger i öppet förhållande vid punkthusets hörn och har på så vis fönster åt två väderstreck.

Balkongerna är indragna och upplevs som interagerade i byggnadsvolymen.

Team: Lis Kjær, Lotta Quiroga, Karolina Sellnäs,
Maria Pokrovskaja, Anders Stenholm