Körsbärsvägen 2

Plats: Körsbärsvägen 2, Stockholm
År: 2022
Beställare: SSSB
Omfattning: 900 kvm LOA

Larsson Arkitekter fick i uppdrag att hjälpa SSSB med en omstrukturering av deras befintliga lokaler på Körsbärsvägen 2, för att uppfylla önskemål om att övergå till aktivitetsbaserat och samtidigt uppdatera den befintliga inredningen.

Med studenterna i åtanke som beställarens främsta målgrupp, fick kontorets inredning en modern uppdatering i en mer studentikos anda. De befintliga lokalernas anonymitet suddades ut med inspiration av beställarens grafiska profil som lyftes fram även i inredningen för att förstärka varumärket interiört. Stort fokus lades också på val av hållbara material och återanvändning av befintligt möblemang i ny tappning.

Team: Lisette Billstein, Alexandra Sidgwick, Josefine Prescott