Kärrtorp

Plats: Kärrtorp
År: 2016 – pågående
Beställare: NCC, Svenska Bostäder och Abacus
Omfattning: ca 600 bostäder

I Kärrtorp planeras ett nytt bostadsområde som med sin utsträckning invid Nackareservatet kommer att binda samman Kärrtorp, Bagarmossen och Björkhagen. Totalt planeras runt 600 lägenheter. Abacus och Svenska Bostäder är de två aktörer som kommer att vara ansvariga för byggandet. De ca 400 bostäder som Svenska Bostäder står för kommer vara så kallade Stockholmshus.

Tillsammans med stadsplaneringskontoret Urban Minds har Larsson Arkitekter tagit fram underlag för den detaljplan som kommer styra det framtida byggandet.

 

Plan

I planeringen av den nya stadsdelen har vår ambition varit att anamma en helhetsyn, där vi fokuserat på en rad arkitektoniska faktorer som tillsammans verkar för en god stadsbild. Principlösningar för gårdsgestaltning, entrélägen, förgårdsmark, parkering, sophantering och dagvattenhantering.

Parallellt med de mer stadsmässiga frågorna har vi jobbat på en mer inzoomad skala med planlösningar och gestaltning av Stockholmshusen.

Team: Lis Kjær, Mimmi Gustafsson, Pontus Ljungberg, Karolina Sellnäs, Lotta Quiroga