Tävling om Hemmesta Vattentorn

År: 2023

Larsson Arkitekter bidrog med sitt bidrag ”Heimers Band” till tävlingen om ett nytt vattentorn i Hemmesta, Värmdö, med ambitionen att skapa en gemensam symbol för platsen.

I en avlägsen tid, i de nordliga vindarnas rike, levde en gotisk hjälte med namnet Heimer. Likt trådar i en urgammal berättelse flätades Heimers öde samman med kämpar, gotiska kungar och en fornnordisk hjältinna. Men historiens trådar är sköra och i takt med att sagorna vävdes om förändrade Heimer skepnad från hjälte till förrädare. Heimers liv togs brutalt ifrån honom, men hans namn lever kvar i sagans väv genom sånger, berättelser och i stadsdelen Hemmesta, Heimers boställe.

På Hemmestas högsta höjd reser sig ett falurött vattentorn. Likt ett band från en rulle vecklar det ut sig mellan tallarna, binder ihop dåtid och nutid och skapar en tydlig identitet som knyter samman Hemmesta och platsen. Heimers band med dess faluröda färg signalerar att här sker det något av vikt, en livsviktig infrastruktur, men med ett formspråk som känns tryggt och inbjudande.

 

Längs bandet skapas aktiviteter som uppmanar till fantasi och lek. Vattentornets fasad agerar skalskydd som vecklar ut sig och förankrar sig på platsen till en vistelsestruktur. En struktur som går under mark och upp igen för att förvandlas till en klätterställning, amfiteater, väderskydd, utkikstorn, vilobänk, insektshotell eller en informationsskylt som uppmärksammar viktiga trädarter. En plats för insekter, djur och natur, men också för barnen – unga som gamla.

Den runda formen avspeglar sig i berättelsen om Heimers band, där fasadelementen i en nedåtgående cirkelrörelse representerar bandet som löper runt byggnaden och ut över det tallbevuxna berget. Den faluröda kulören är en blinkning till Hemmestas och Värmdös historia, vars faluröda stugor och fritidshus varit närmast synonymt med platsen. Rött har sedan återkommit i nya årsringar, inte minst i sena 1900-talets tegelröda byggnader som är en viktig del av Hemmestas identitet. Rött är också värme, gemenskap, nyfikenhet och kärlek.

Vattentornets bärande delar består av åtta betongpelare i cirkel som varsamt placeras på hällberget för att minimera markingrepp. Pelarna bär upp två halvmåneformade vattencisterner inneslutna i betong. I mitten en bärande betongkärna med trapphus och vertikala ledningsschakt. Pelarna i sin tur är omslutna av en cylinderformat klimatskal som också fungerar som skalskydd och för infästning av fasadelement. Klimatskal, bjälklag och invändiga stomväggar som inte ansluter mot vattencisternerna föreslås utföras i limträ.

Fasadbanden föreslås utföras i målad träpanel som fästs in av bakomliggande bärverk i stål. Träets taktila, symboliska och klimatsmarta egenskaper rimmar väl med kommunens ambitioner om att på ett hållbart sätt förankra vattentornet som en tydlig symbol för Hemmesta. Samtidigt kan andra material, som exempelvis stålplåt, lämpa sig lika väl för ändamålet med minst samma effekt, men med större hänsyn tagen till underhålls- och säkerhetsrelaterade aspekter.

Var sagan om Heimers band slutar vet vi inte än. Bara fantasin sätter gränser. Kanske fortsätter det vidare till fler platser, ringlar sig ner genom samhället – förbi skolan, idrottsplatsen, ner till centrum. Binder ihop, skapar igenkänning, samhörighet och stolthet. En gemensam symbol för Hemmesta.

Team: Lisette Billstein, Hanna Cronholm, Vittoria Albertini, Josefine Prescott, Alexandra Sidgwick, Marylou Musat, Hector Lindström, Sanne Frost