Glasberga

Plats: Glasberga, Södertälje
År: 2011
Beställare: Skanska
Omfattning: 5 800 kvm

Behovet att skapa fler äldrebostäder i Södertälje gav Larsson Arkitekter uppdraget att ta fram skisser för att illustrera möjliga lösningar till ett nytt vård- och omsorgsboende i Södertäljes nya stadsdel Glasberga Sjöstad. Byggnaden är lokaliserad centralt vid torget med dess stora ekar i blickfånget.

Uppdragsgivare i programskedet var Telge fastigheter och program för byggnaden arbetades fram i nära samarbete med kommunens representanter inom äldreomsorgen.

Skanska fick uppdraget att uppföra byggnaden och vi fick uppdraget av dem att ta fram bygghandlingar för totalentreprenad. Projektet ritades i 3D med BIM (Building Information Modeling). Byggnaden är projekterad som Green building enligt EU:s Green Building-standard med en energianvändning som är 25% lägre än gängse.

 

Plan

Byggnaden i tre plan inrymmer 64 moderna lägenheter har tillskapats med 9 boende per grupp. Främst enrumslägenheter men även några tvårumslägenheter för att möjliggöra boende för par.

Till lägenheterna i gruppboendet finns gemensamt vardagsrum/dagrum och kök. Förutom boendeenheterna tillskapades även en samlingssal och ett gemensamt tillagningskök för hemlagad mat.

Gemensamma rum och utemiljö

Vid utformning och lokalisering av byggnaden gavs även stor vikt vid att tillskapa en tillgänglig och trivsam trädgård för de äldre, samt tillgänglig utemiljö i form av stora balkonger med inglasning.

Även i de gemensamma rummen är det viktigt med rikligt med dagsljus och generösa utblickar. Både för personal och för de boende.

Team: Pia Sedendahl Åström, Therese Rowland, Hans Åström, Begoña González Fernández, Martin Meyer, Ann-Katrin Sankell