Elitroddaren

Plats: Linköping
År: 2013–2016
Beställare: NCC Boende, NCC Construction Sverige
Omfattning: 131 lägenheter

Södra Ekkällan utgör en del av det gamla anrika Garnisonsområdet där försvarets verkstäder, förråd och garage fanns – något som man fortfarande kan se rester av.

De pampiga tegelbyggnaderna rymmer nu olika typer av verksamhet och ingår i den nya stadsdelen som växer fram här. Här bygger JM, HSB och NCC både bostadsrätter och hyresrätter. Vi har ritat ett kvarter i den södra delen av Ekkällan med 131 hyresrätter i tre lamellhus.

 

Typhuset

Typhuset består av en verktygslåda med lamellhusblock med olika 3- och 4-spännare, som kan sättas ihop för att få den perfekta lägenhetsfördelningen till respektive plats. Samtliga block kan vändas så att husen kan byggas mot bullerutsatt sida.

Lägenheterna karaktäriseras av öppna planlösningar med god möblerbarhet som skapar rymd och goda ljusförhållanden. Typhuset bygger på hög prefabriceringsgrad, standardisering och långsiktig leverantörssamverkan. Detta förenklar byggprocessen och kortar genomförandetiden.

Fasader

Stommen består av prefabricerad betong. Detta är bra ur både brand- och ljudsynpunkt och den tunga och täta stommen bidrar till lågt energibehov och komfortabelt inneklimat. Badrummen är prefabricerade, helkaklade och förberedda för tvättmaskin.

Ventilationssystemet består av ett motströms FTX-aggregat som placeras på vinden och är dimensionerade för att kunna betjäna fyra till sex våningar. Fasaderna utförs med sandwichelement av betong.

Vi har valt att dölja elementskarvarna genom att arbeta med spår i fasaden. Varje block är individuellt färgsatt och valet av kulörer har styrts av utbudet av fogkulörer på den svenska marknaden.

Team: Lis Kjær, Filippa Stålhane, Joakim Rudgård,
Martin Meyer, Maria Pokrovskaja, Anders Stenholm