Easypark

Plats: Hangövägen 20, Stockholm
År: 2019
Beställare: Easypark
Omfattning: 1800 kvm LOA

I ett nära och lyckat samarbete med Tenant & Partner har Larsson Arkitekter fått hjälpa Easypark på deras resa mot ett nytt huvudkontor på Hangövägen 20. Under 2019 tog vi fram underlag för planlösning för ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt ett profilstärkande inredningskoncept för deras nya lokaler.

Inredningskonceptet hämtade inspiration ur gatan och urbanitet, där street art, betong, neon och parkeringshuset var tongivande. Materialitet och färgsättning baserades på ”gatan”, blandat med Easyparks starka profilfärger. Inredningen är lekfull, skapar flexibilitet och stödjer verksamheten på ett sätt som kan förändras över tid.

Som en del av arbetet ledde Larsson Arkitekter en workshop med Easyparks anställda, där vi upcyclade ca 60 stolar med graffiti, varje stol till ett unikt konstverk.

Team: Lisette Billstein, Josefine Prescott, Josefin Nord