Cedergrenska Tornet

Plats: Stocksund, Danderyd
År: 1994–1996
Beställare: Danderyds kommun
Omfattning: ca 500 kvm LOA

Cedergrenska tornets byggherre, jägmästaren Albert Nestor Cedergren, påbörjade sitt torn 1896. Under planeringen var flera arkitekter inblandade, bl.a. stocksundsbon Lars Israel Wahlman. Gestaltningen var inspirerad av Arts & Crafts-rörelsens vurm för hantverk och äkta material. Tornet blev inte färdigställt under Cedergrens levnad. Byggnadsarbetet avstannade 1908. Stommen var klar, men interiören var ofullständig. Det fanns inga arvingar och testamenterades till Skogshögskolan 1975 och övertogs senare av Danderyds Kommun. Fastigheten med dess unika samling barrträd är kulturminnesklassad.

BLP fick 1994 i uppdrag att restaurera och färdigställa tornet. Syftet var att göra tornet tillgängligt för allmänheten. Tornets färdigställande invigdes våren 1996, ett sekel efter att den första grundstenen lagts.

Riddarsalen

Den öppna spisen, artistläktaren och väggboaseringarna är några av de nya tilläggen. Riddarsalens takbjälkar dekorationsmålades och flyttades upp till de ursprungliga bjälkholkarna. Mellan bjälkarna placerades brandsäkra paneler som med sina springor bildade ett stort frånluftsdon.

Byggnaden var planerad för ett kalorifärsystem (varmluftsystem), dess murade kanaler kunde användas för ventilationens tilluft. I oanvända rökkanaler drogs elkablar.

Salong Naja

Alla ytskikt renoverades. Väggar och tak i salongerna målades med limfärg. Nya installationer i form av till- och frånluftsdon, vattenradiatorer och dolda elkanaler under den nya ekparketten var tillsammans delar av upprustningen.

De flesta av tornets fönster var sönderslagna. Ringströms glasmästeri tillverkade nya blyinfattade rutor av maskindraget glas.

Trapphuset

Trappan var till hälften färdigställd. För att räkna ut kolonnbasernas höjd fick varje trapplöp ritas med penna och passare på ursprungligt vis. Nya skrädhuggnad kolonner av Lemunda–sandsten tillverkades och nya trappkupor murades och putsades med hydrauliskt kalkbruk.

I den kvadratiska trappspindeln placerades en ny personhiss. Trapphuset försågs med nya smidda handledare, hissinklädnad av krenelerat nät, brandpostskåp i det gamla motviktschaktet och specialritade armaturer i mässing.

Team: S-O Larsson, Jerker Larsson, Gunnar Sjögren, Elis Kungs, Erik Eriksson, Kjell Jansson, Artur Hamlin