Hyresgästanpassningar

Vi har de senaste 15 åren genomfört en lång rad hyresgästanpassningar i befintliga kontorslokaler och i olika typer av ändamålsfastigheter.

Behovet uppstår ofta hos en befintlig hyresgäst, då handlar det om att lära känna verksamheten och förstå hur lokalerna skall anpassas till förändrade behov. Men det kan lika gärna handla om en tom lokal som skall hitta sin rätta nyttjare. Då skapar vi en attraktiv lösning för en trolig spekulant.

I båda fallen handlar det om att vara lyhörd för uttalade och outtalade behov. Att hitta nya hyresgäster handlar bland annat om att skapa förtroende på kort tid. Konkurrensen är hård och det är viktigt att göra rätt i rätt ordning.

I processen att anpassa en lokal för en intressent måste alla länkar i kedjan hålla måttet. Vår metod säkrar denna process och ger goda beslutsunderlag på kort tid.

3D-bilder och renderingar

Många som söker lokaler är ovana att läsa ritningar. I rum med rymd och mer komplexa former är det näst intill omöjligt för den ovane att förstå och kunna föreställa sig hur det kommer att se ut. Med modern digital 3D-teknik kan vi råda bot på detta problem.

Vi skapar attraktiva bilder som effektivt kommunicerar lösningar till beslutsfattare och brukare.

Kontorsombyggnad RPS

Hyresgästanpassning i befintlig kontorsbyggnad. Projektet omfattar en genomgripande ombyggnad och inredning av en ny entré- och konferensanläggning. Målet var att skapa en ändamålsenlig funktion med ett uttryck som signalerade verksamhetens kärnvärden.

Ombyggnad och inredning av en direktionsvåning i en klassisk enkelkorridorlösning,

Beställare: Rikspolisstyrelsen
Byggår: 2006