Hållbarhet

Vår vision på Larsson Arkitekter är att ett hållbarhetstänk ska genomsyra hela verksamheten, från minsta kaffekopp i fikarummet till våra färdiga bostäder. För oss innebär hållbarhet att vi skapar god och kvalitativ arkitektur utan att äventyra framtida generationers möjligheter till en bra tillvaro på vår planet.
Som arkitekter har vi ett ansvar att alltid ligga steget före och kunna erbjuda våra kunder och partners bästa tänkbara lösningar för att bygga hållbart.

Visionen är i praktiken översatt till tre fokusområden: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Inom dessa ryms beståndsdelar som material, energi och kretslopp, jämställdhet och delaktighet, ekonomi och resurseffektivitet. Genom löpande fortbildning, levande checklistor och policys hålls hållbarhetsarbetet ständigt aktivt.

Vill du veta mer om kontorets hållbarhetsarbete? På kontoret finns en hållbarhetsgrupp som engagerar sig extra i dessa frågor.

Släng iväg en fråga till vår hållbarhetsansvariga!