BIM-projektering

Kontoret lade en stabil grund av BIM-kunskaper genom ett par stora kontorsprojekt för Specialfastigheter mellan 2001 och 2013 och har därefter flitigt använt erfarenheterna i bostadsprojekt. För närvarande har vi fyra personer på kontoret med erfarenhet av att hantera kravställningar för BIM-projektering och många fler med erfarenhet av att arbeta i komplexa BIM-modeller. Vanan av 3D-projektering och även informationshantering i modell är med andra ord god. Vi jobbar i tredimensionella modeller från tidiga skisser till färdig bygghandling och vår ambition är att ständigt utveckla våra processer och vår förståelse för vilken information som är relevant i vilket läge.

Den vanligaste användningen för våra modeller är visserligen samgranskning och krockkontroll, något som underlättar samordningen med övriga konsulter, men vi levererar även modeller för mängdning och kalkyl. Vi utgår då från branschgemensamma BIP-koder samt beställarens egna VDC-krav. Just nu ser vi också över behovet av att eventuellt gå över till CoClass från BSAB96 SB11, som vi använder idag för lagerhantering i våra modeller.

Processen

Den svenska traditionen av projektering enligt Bygghandlingar 90 är fortfarande stark och många beställare efterfrågar de sedvanliga ritningarna, men vi är öppna för att gå mot ett mer digitaliserat arbetssätt där en större del av information kan hämtas direkt ur modellen och aldrig behöver bli en ritning. Detta ställer dock stora krav på styrning av processerna.

Möjliga vinster av bättre kontroll över processen och precision i projekteringen är stora. Inte bara under själva ritandet utan också vid produktion, med minskade risker för onödiga produktionsfel och kostsamma omtag.

Vi anser att de möjliga vinsterna är stora nog att motivera en övergång mot ett mer integrerat och BIM-fokuserat arbetssätt och är gärna en del av en den processen. På kontoret har vi kunskapen för att kunna ta på oss samordningsansvaret för 3D-projektering.

Vill du veta mer om kontorets BIM-arbete? På kontoret finns en CAD/BIM-grupp som engagerar sig extra i dessa frågor.

Släng iväg en fråga till vår BIM-ansvariga!