Lisette Billstein är ny delägare i Larsson Arkitekter

Vi är så glada att meddela att arkitekt SAR/MSA Lisette Billstein är ny delägare i Larsson Arkitekter!
Hon kommer tidigare bland annat från GWSK och har sedan drygt 10 år arbetat med bland annat hyresgästanpassningar och inredning för såväl offentliga som privata beställare.

Lisette, är anställd sedan 2019 och är ansvarig för affärsområdena Hyresgästanpassningar och Inredning.
Med sin optimala kombination av att vara både husarkitekt och inredare breddar och fördjupar hon vårt erbjudande.

Lisette är en härlig och uppskattad medarbetare och skicklig arkitekt och bidrar stort till kontorets förnyelse.